skip to Main Content

1. Kennismakingsgesprek

Voordat bewindvoering wordt aangevraagd, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Dit is belangrijk, omdat het aan een ander uit handen geven van uw financiën een hele stap is. Het is daarom nodig elkaar eerst een beetje te leren kennen en uw problemen, wensen en behoeftes te inventariseren. Tijdens dit gesprek wordt ook de vervolgprocedure uitgelegd.

Hierna bepaalt u zelf of er genoeg vertrouwen is om het traject beschermingsbewindvoering op te starten. Indien u wilt dat Frijling Bewind uw belangen gaat behartigen, vindt er een intakegesprek plaats.

2. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek ontvangt u een map met alle belangrijke informatie en worden zo nodig de formulieren voor de aanmelding bij de kantonrechter ingevuld. Daarnaast wordt er een Plan van Aanpak opgesteld, waarin onder andere de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Altijd inzicht in uw situatie

Vanzelfsprekend kunt u elk moment inzicht krijgen in uw financiële situatie. Dit mede dankzij een volledig geautomatiseerd betaalsysteem, Onview. Dit systeem communiceert met de bank, zodat we altijd actuele gegevens hebben.

Frijling Bewind handelt te allen tijden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Absolute discretie

Frijling Bewind garandeert absolute discretie. Wat u in vertrouwen meldt, blijft vertrouwelijk.

3. Begeleiding naar zelfredzaamheid

Voordat het bewindvoeringstraject succesvol wordt afgesloten, wordt de cliënt voorbereid op en begeleid naar zelfredzaamheid, om zo te zorgen dat de toekomst ook schuldenvrij blijft.

Vanzelfsprekend hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die ook dekking geeft in geval van eventuele fouten of nalatigheid.

“Frijling Bewind is voor mij meer dan een steun in de rug, het is een duwtje op weg naar zelfstandigheid.”

frijling-beeldmerk

Contact opnemen

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?
Bel Frijling Bewind op nummer 0529 769 009 of stuur een bericht via onderstaand formulier.

    Back To Top