skip to Main Content

Vanaf 2015 worden de tarieven vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tevens wordt er vanaf 2015 onderscheid gemaakt in standaard bewind en bewind met problematische schulden. Van dit laatste is alleen sprake indien dit aan de rechter is voorgelegd en deze daarmee instemt.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Vaak heeft een cliënt recht heeft op vergoeding van de kosten vanuit de bijzondere bijstand. In dat geval vragen wij dit jaarlijks aan.

Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

Tarieven

Bewind 1 persoon 2 personen
Maandelijkse vergoeding standaard bewind € 110,00 € 131,83
Maandelijkse vergoeding bij problematische schulden € 142,25 € 170,67
Eenmalige intakevergoeding bewind € 621,00 €745,00
Algemeen
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 388,00 €388,00
Opmaken eindrekening & verantwoording € 233,00 € 280,00

Vanaf 1 januari 2024 is Frijling Bewind vrijgesteld van BTW.

“Niet gedacht dat het zo’n opluchting zou zijn om onder bewind te staan”

frijling-beeldmerk

Contact opnemen

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?
Bel Frijling Bewind op nummer 0529 769 009 of stuur een bericht via onderstaand formulier.

    Back To Top